Föreläsning om Kognitiv modell för gruppsamtal vid stressrelaterade utmattnings tillstånd/ADHD

Föreläsning om Kognitiv modell för gruppsamtal vid stressrelaterade utmattnings tillstånd/ADHD

Föreläsning om Kognitiv modell för gruppsamtal vid stressrelaterade utmattnings tillstånd/ADHD

Ladda ned föreläsningsanteckningar:

h08_kognitiv_modell