“Guidelines” och tillgänglig farmakologisk behandling vid ADHD

“Guidelines” och tillgänglig farmakologisk behandling vid ADHD

“Guidelines” och tillgänglig farmakologisk behandling vid ADHD. En föreläsning av Maria Markhed Neuropsykiatriska Vuxenenheten Akademiska Sjukhuset.

Ladda ned föreläsningsanteckningar:

v09_guidelines